Vännens vän - det samhällsekonomiska värdet av en frivilligcentral

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statskontoret 1995 Sverige, Stockholm 78 sidor. 91-7220-250-5