Vänrikki Stoolin tarinat

Originaltitel
Fänrik Ståls sägner. Finska
Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Suomentanut Paavo Cajander koulupainos)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1899 Finland, Helsingissä [4], 193 sidor.
Beijer, Hæggström 1887 Sverige, Tokholmassa, Stockholm 168 sidor., 1 port.
1877 Finland, Helsinki [4], 145 sidor.
Krohn 1867 Finland, Helsinki 2 vol. ([4], 39 [4], 47 sidor.)