Vänta på mig, Phantom!

Författare
Christine Pullein-Thompson
(Christine Pullein-Thompson svensk översättning: Cecilia Björk)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pollux hästbokklubb/Stabenfeldt 1994 Sverige, Malmö 154 sidor. 21 cm 91-7117-169-X
Saga Egmont nnnn 978-87-11-78430-3