Värdera och utvärdera

Utvärdering, uppföljning och kvalitet är begrepp som hör nära samman och som fått en allt större betydelse i dagens decentraliserade skolsystem. Värdera och utvärdera tar upp bakgrund, tankar och problem kring detta ämne och ger idéer för hur arbetet med utvärdring kan gå till.

Boken bygger till stora delar på det mycket efterfrågade (och slutsålda) numret av Pedagogiska magasinet med samma tema (nr 4/98). Innehållet har uppdaterats och kompletterats med nyskrivet material.

Värdera och utvärdera riktar sig till både lärarstuderande och redan yrkesverksamma lärare och förskollärare. I boken medverkar svenska och amerikanska forskare samt Pedagogiska magasinets egna journalister. Boken är illustrerad med konstverk av Grethel Brohult åtegivna i färg.

Innehåll:

Utvärdering ska leda till utveckling / Lena Fejan Ljunghill

Utvärderingens innehåll speglar maktförhållanden / Mikael Alexandersson

Utvärdering ett försummat kapitel i den svenska skolan / Lena Fejan Ljunghill

Extern och intern utvärdering snurrar i sina egna cirklar / Rolf Lander

Att se sig själv tillsammans / Leif Mathiasson

Behovet av praktikbaserad utvärdering / Ove Karlsson

Med dagboken som redskap / Karin Rönneman

Dynamisk kunskapsprocess eller förstelnad ritual / Mikael Alexandersson

När lärare lär av varandra / Christina Thors Hugosson

Utvärdering som en källa till insikt och hjälp / Lorrie A Shepard

De dubbla aspekternas dilemma / Thomas A Schwandt

Utvärdering som en analytisk kunskapsprocess / Mikael Alexandersson

Vägledning genom litteraturen / Ove Karlsson

Redaktör: Christina Thors Hugosson.

Författare
(Christina Thors Hugosson (red) bildkonst av Grethel Brohult, fotograferad av Stefan Lindberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb:s förl., Kristianstad boktr. 2003 Sverige, Stockholm, Kristianstad 128 sidor. färgill. 21 cm 978-91-85096-85-5