Värdet av kvinnlighet - om validering som omvandlande praktik i arbete

Författare
Agneta Lundgren
(Agneta Lundgren.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Luleå tekniska universitet 2012 Sverige, Luleå 198 sidor. 24 cm 978-91-7439-368-2
Luleå tekniska universitet 2011 Sverige, Luleå 198