Värdigt liv och välbefinnande - äldreomsorgens värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praktik

Författare
Erik Blennberger
(Erik Blennberger och Bengt Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fortbildning 2010 Sverige, Solna, Estland 117 sidor. 24 cm 978-91-7091-239-9