Värend med Helgasjön

Författare
Torsten Hägerstrand
(Torsten Hägerstrand text och foto foto: P. G. Vejde, M. Sjöbeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svensk natur 1950? Sverige, Stockholm S. 288-296 : ill.