Världen i går och i dag D. 3, Fred? - från spanska inbördeskriget till våra dagar

Författare
Christian A.R. Christensen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och Kultur, Svenska tryckeriab. 1957 Sverige, Stockholm, Stockholm 442 sidor., 32 pl.-bl. ill.