Världen som arbetsmarknad - möjligheter, rättigheter, skyldigheter

Författare
Anders Schærström
(Anders Schærström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO, Ekblad & co cop. 1993 Sverige, Stockholm, Västervik [2], 193 sidor. ill. 21 cm
SACO, Skog cop. 1991 Sverige, Stockholm, Trelleborg [2], 149 sidor. ill. 21 cm
SACO/SR, Ekblad 1985 Sverige, Stockholm, Västervik 99 sidor. ill. 21 cm
SACO/SR 1982 Sverige, Stockholm 83 sidor. : ill. 21 cm