Världens ände och landet där bortom - fragment till en resebok för Trosatrakten

Författare
Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trosa bok- & pappershandel 1935 Sverige, Trosa 75 sidor. : ill.
Trosa bok- & pappershandel 1928 Sverige, Trosa 35s