Världens bästa dramer i urval

Författare
(Red. av Ragnar Josephson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Esselte 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm lii, 980 sidor.