Jordens under och hemligheter, Världens märkligaste platser

Författare
Tim Healey
(Författare: Tim Healey översättning: Harald Möllerström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Det Bästa 2000 Sverige, Stockholm 160 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg) 29 cm 91-7030-299-5
De Bästa 2000 Sverige, Stockholm 160 sidor. ill. [fotografier huvudsakligen i färg] 29 cm