Världens nordligaste spårväg - till 100-årsminnet av Kirunas spårvägar

Författare
Raymond Hedman
(Raymond Hedman & Per Rickheden.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trafik-nostalgiska förlaget, Modintryckoffset 2008 Sverige, Saltsjöbaden, Stockholm 192 sidor. ill. 22 x 31 cm 978-91-85305-60-5