De vises sten - världs- och livsåskådning

Författare
Henry T. Laurency
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Laurency 1995 Sverige, Skövde 363 sidor. 23 cm 91-85922-12-9
S. Reuterskiöld, V. och L. Andersson, Tryckericentralen 1973 Sverige, Göteborg, Älvsjö, Borås 328 sidor.
Sydsvenska dagbladet 1949 Sverige, Malmö
Sydsv. Dagbl. i distr., Seelig 1949 Sverige, Malmö, Stockholm 299 sidor.