Världshistoria 2, Medeltidens och nya tidens historia : till 1700-talets mitt

Författare
Folke Lindberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1955 Sverige, Stockholm 237 sidor.