Världshistoria 3, Nya tidens historia: från 1700-talets mitt

Författare
Folke Lindberg
(Folke Lindberg, Wilhelm Tham.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska bokförlaget/Norstedts 1962 Sverige, Stockholm 254 sidor
1956 Sverige, Stockholm 243 sidor.