Världshistoria D. 14 7, Nya tiden, Före 1914, De två världskrigen - folkens liv och kultur

Författare
Carl Grimberg
(Chr. A.R. Christensen, Nils Forssell och Ragnar Svanström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Norstedt 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 699 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan