Världsreflexer 1 - ett Schopenhauer-brevier

Författare
Arthur Schopenhauer
(I utdrag och översättning av C. V. E. Carly)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Björck & Börjesson 1921 Sverige, Stockholm 269 sidor.
Björck & Börjesson 1915 Sverige, Stockholm 260 sidor.