Världsreflexer 2 - ett Schopenhauer-brevier

Författare
Arthur Schopenhauer
(I utdrag och översättning av C. V. E. Carly.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Björck & Börjesson 1923 Sverige, Stockholm 326 sidor.