Världsreflexer 2 - ett Schopenhauer-brevier

Författare
Arthur Schopenhauer
(I utdrag och översättning av C. V. E. Carly.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Björck & Börjesson 1923 Sverige, Stockholm 326 sidor.
Björk & Börjeson 1921 Sverige, Stockholm 269 sidor.,1 pl.
Björck & Börjesson 1921 Sverige, Stockholm 269 sidor.
Björck & Börjesson 1915-1923 Sverige, Stockholm 2 vol.
Björck & Börjesson 1915 Sverige, Stockholm 260 sidor.