Världsrymden - astronomisk uppslagsbok

Författare
Broeder Ernst
(Broeder Ernst och Tjomme de Vries svensk redigering, förord och inledning av Gunnar Larsson-Leander)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1966 Sverige, Stockholm 267 sidor.