Värma händer Del 1

Författare
Katarina Widholm
(Katarina Widholm.)
Genre
Romaner, Historiska skildringar, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Btj förlag 2023 Sverige, Lund 342 sidor 978-91-7541-900-8