Värme ur Rönne å till Ängelholms fjärrvärmenät - förstudie och allmän potentialanalys

Författare
Olof Andersson
(Olof Andersson, Ulf Linder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1984 Sverige, Stockholm, Stockholm [6], 65 sidor. diagr., tab. 25 cm
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr.) 1984 Sverige, Stockholm [6], 65 sidor. : diagr., tab. 25 cm