Värmelagring i djupa slutna grundvattenmagasin - förstudie

Författare
Olof Andersson
(Olof Andersson, Gunnar Gustafson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 117 sidor. diagr., ill., tab. 30 cm
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr.) 1980 Sverige, Stockholm 117 sidor. : diagr., ill., tab. 30 cm