Värmemätning för diagnos av begynnande fotproblem vid diabetes - metodöversikt samt försöksanvändning av fotindikatorn SpectraSole Pro 1000

Författare
Kerstin Roback
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 2009 Sverige, Linköping 62 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan