Värmskogs socken i äldre och nyare tider - historiska anteckningar

Författare
Isak Stake
(I. Stake)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1916 Sverige, Lysvik 217 sidor., 8 pl.