Värmunderyd - åker och kolning - arkeologisk förundersökning av RAÄ Vetlanda 178:3, 178:4, 186:1, 187:1 och 297 inför etablering av tre industritomter inom fastigheten Värmunderyd 1:1, Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Författare
Fredrik Engman
(Fredrik Engman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2012 Sverige, Jönköping 40 sidor.