Väsentligen nederländsk målarkonst från 1600-talet

Författare
(Sixten Strömbom och Oscar Antonsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nationalmuseum 1933 Sverige, Stockholm 27 sidor.