Väster Lundby 4:1. Timmerbyten på magasin - Antikvarisk kontroll. Väster Lundby 4:1, Munktorps socken, Köpings kommun, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2002 Sverige, Västerås 6 sidor.