Väster om Tygelsjö - arkeologisk utredning av en boplats vid den gamla bytomten : Skåne, Malmö kommun, Tygelsjö socken, Tygelsjö 16:54, RAÄ 64, Dnr 421-3679-2007 : arkeologisk utredning 2007

Författare
Bo Strömberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2008 Sverige, Lund 35 sidor. : ill.