Västerås domkyrka - inre rengöring 2004 - antikvarisk kontroll : Domkyrkan 1: Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöavdelningen, Västmanlands läns museum 2005 Sverige, Västerås 7 sidor. färgill.