Västerås genom tiderna D. 3, Metropol i Mälardalen : Västerås ekonomiska historia 1620-1860 - monografi

Författare
(Sigvard Montelius.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västerås stad, Norstedts tr. 1993 Sverige, Västerås, Stockholm 720 sidor., [2] vikta sidor. ill., kartor, tab. 26 cm