Västerås stadshotell - fönsterrestaurering etapp 1 till 4 : antikvarisk kontroll : Jesper 8, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld, Anna Ahlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås [14] sidor. ill.