Västerut - en resenärs erfarenheter

Författare
Lewi Pethrus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Filadelfia 1937 Sverige, Stockholm 302 sidor., 16 pl.-bl.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan