Västgöta lagsagas gränser - Fegen - Vättern med historiska utblickar

Författare
Lars-Olof Magnusson
(L.O. Magnusson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
L. O. Magnusson, LH-tryck 2003 Sverige, Hestra, Ulricehamn 194 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 30 cm