Västra Porten - Stora Smällen, Kungälvs kommun

Författare
Cecilia Ericson
(Text & layout: Cecilia Ericson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1995 Sverige, Göteborg 6 sidor.
Kulturmiljöenheten, Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län, Länsstyr:s tr. 1992 Sverige, Göteborg, Göteborg 7 sidor.