Vätgasens historia i Sverige - aktörer och aktiviteter inom vätgas- och bränslecellsområdet mellan 1960 och 2005

Författare
Hanna Jönsson
(Hanna Jönsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2006 Sverige, Göteborg xii, 72 sidor. ill.