Väven - stora träningsboken för själen : om fascinationen inför det inre livets rymder

Författare
Martin Lönnebo
(Martin Lönnebo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artos, Bording 2010 Sverige, Skellefteå, Borås 173 sidor. 22 cm 978-91-7580-491-0
Verbum, Mediaprint 1999 Sverige, Stockholm, Uddevalla 174 sidor. 21 cm