Växter med subterran fruktbildning - Föredrag vid presidiets nedläggande den 9 april 1930

Författare
Hans Oscar Juel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1930 Sverige, Stockholm s.289-309