Växtnäring från hushållsavfall till stadsnära odlingar

Författare
Birgitta Båth
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1999 Sverige, Uppsala [4] sidor. : ill.