Vågar du dansa nykter? - om försök med drogfri dans

Författare
Lotta Silfverhielm
(Text: Lotta Silverhjelm och Per Strandberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyr:s nämnd för alkoholfrågor 1982 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill. 25 cm
By och bygd 1981 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill. 30 cm 91-85354-35-X
Socialstyr:s nämnd för alkoholfrågor 1980 Sverige, Stockholm 64 sidor. : ill. 25 cm