Vågrörelser - fortsättningskurs i hållfasthetslära

Författare
Bertram Broberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hållfasthetslära, LTH 1990 Sverige, Lund 201 sidor. : ill.