Våld mot tjänsteman och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken

Författare
Gösta Westerlund
(Gösta Westerlund.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juristförl., Akademibokh. distributör, Wallin & Dalholm 1990 Sverige, Lund, Lund 402 sidor. 23 cm
Juristförl., Akademibokh. distributör 1990 Sverige, Lund 402 sidor.