Våldets onda cirklar - En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

Författare
Peter M. Jansson
(Peter M. Jansson.)
Genre
Statlig publikation, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköping University 2016 Sverige, Jönköping 153 sidor. (PDF)
Jönköping University, School of Health and Welfare 2016 Sverige, Jönköping 154 sidor. 978-91-85835-72-0