Vår alkemist i Tomegränd - en bok av och om John Tandberg

Författare
John Tandberg
(Sammanställd och red. av Sten Söderberg artiklarna har författats av Sven Fagerberg ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Br. Ekstrand 1970 Sverige, Lund, Lund 201 sidor. ill.