Vår föda 1986:9-10, Tjernobyl och våra livsmedel - en kunskapstidning från Livsmedelsverket

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens livsmedelsverk 1986 Sverige, Uppsala S. 502-570