Vår kristna tro - Den apostoliska trosbekännelsen, tolkad av klassiska konstnärer och psalmdiktare

Författare
Johannes Ljunghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1936 Sverige, Lund 36s Ill