Vår natur Årskurs 3, Arbetsbok

Författare
(Till svenska av Nils Backlund teckningar: Petri Rapeli fotografier: ... Heikki Kokkonen ... et al.)
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1992 Finland 951-52-1355-X