Vår nya rösträtt i stat och kommun - handbok för menige man

Författare
Olof Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1911 Sverige, Stockholm 96 sidor.
1911 Sverige, Stockholm
Appelberg 1910 Sverige, Uppsala
Appelberg 1909 Sverige, Uppsala 48 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan