Vår släkt under 300 år - skarprättare Verner Nilsson Wallins ättlingar

Författare
Sven Lindahl
(Sven Lindahl, Monica Jönsson, Sonja Lindahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S. Lindahl, Studentlitteratur 2001 Sverige, Lomma, Lund [2], 261 sidor. ill. 23 cm